Zwroty

1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny w myśl ustaw z 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego. 

3.Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.biju.pl lub wysyłając je na adres: biju@biju.pl

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w którym powinno znajdować się dane Kupującego, powód zwrotu oraz forma zwrotu, którą preferuje Kupujący wraz z danymi. 

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności. 

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. 

10. Towaru należy odesłać na adres: 

FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING, 

ul. Włodarzewska 87B/105, 02-393 Warszawa.

11. W przypadku odstąpienia Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru oraz bierze odpowiedzialność za jego zwrot. 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający może obciążyć Kupującego za zmniejszenie wartości Towaru. 

13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas procesu zakupy, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA